No Nonsense Design

No Nonsense Design

Space Syntax Stadslivsanalys av Gjirokastra, Albanien

ProjektPosted by Gustaf 26 May, 2009 22:36:53
Under sommaren kommer jag tillsammans med forskaren Henrik Markhede, Spacescape att undersöka staden Gjirokastra i Albanien. Målet är att hitta lösningar på stadens stora problem: motsättningen mellan den expansiva nya bebyggelsen och det förfallande historiska centret. Vi höll en föreläsning på plats i Gjirokastra den 13 maj vilket ledde till en intensiv debatt. Projektet görs som ett Konstnärligt Utvecklingsprojekt för Kungliga Konsthögskolan och skall vara färdigt i höst.