No Nonsense Design

No Nonsense Design

Villatillbyggnad i Nacka

ProjektPosted by Gustaf 09 Oct, 2008 14:04:25

Blog ImageJust nu håller jag på att rita en tillbyggnad till en privatvilla i Nacka i Stockholm. Bygglov är beviljat så nu ritar jag ett förfrågningsunderlag på tillbyggnaden vilken kommer att bli ca 70 kvm i två plan.

Ambitionen är att bibehålla den gamla karaktären och att återanvända så mycket som möjligt av de befintliga materialen och konstruktionerna. Den nya delen är isolerad inåt för att det yttre vägglivet skall vara det samma.