No Nonsense Design

No Nonsense Design

Certifierad Passiv Hus Designer

MiljöPosted by Gustaf 20 Mar, 2011 00:15:04
Under hösten 2010 gick jag en niodagarskurs i projektering av lågenergihus - s.k. passivhus. Denna metodologi baseras på att man gör högisolerade hus med speciella fönster och ventilationssystem med energiåtervinning.
Efter att ha klarat tentamen är jag nu Internationellt Certifierad Passiv Hus Designer.